Generalsekretær
Norges Skiskytterforbund

Norges Skiskytterforbund drifter 7 landslag, samt samarbeider med 16 kretser og 160 klubber. Headhuntet for å videreutvikle og profesjonalisere selskapet, herunder utvikling og implementering av handlingsplaner, systemer, prosesser og digitale verktøy, samt øke sponsorinntektene og styrke merkevaren til forbundet, idrettsutøvere og sponsorer. Personal- og budsjettansvar: 75 mill. og 33 ansatte.

Kommersiell direktør
Norges Varemesse

Norges Varemesse er en internasjonal arena for messer, kongresser, konferanser, banketter, events og konserter. Ansvar for utvikling av fag- og publikumsarrangementer herunder; Nor-Shipping, Oslo Design Fair, Oslo Motor Show, MC messen, Sjøen for alle, SMAK, Park & Anlegg, Hagemessen, Camp Villmark, Dogs4All, samt etablering av nye arrangementer som Body Mind Spirit, Foodscape og Dyr for alle. Personal- og budsjettansvar: 250 mill. og 25 ansatte.

Adm. Direktør
Norefjell Ski & Spa og Norefjell Resort

Headhuntet som daglig leder for drifts- og eiendomsselskapet for å snu og videreutvikle virksomhetene. I perioden genererte hotelldriften 40% økning i årlig husleie. Bidro til salg av 60 leiligheter og realiserte en topp moderne kongresshall til 750 personer. Styrket hotellets omdømme igjennom økt kundetilfredshet og internasjonal anerkjennelse med ni prestisjefylte priser. Personal- og budsjettansvar: 132 mill. og 240 ansatte.

Direktør
Destinasjon Bjørneparken

Headhuntet av Olav Thon som daglig leder med ansvar for drift, økonomi, samt markedsføring av Bjørneparken og Thon Hotel Bjørneparken, samt fungerende senterleder for Bjørneparken Kjøpesenter. Personal- og budsjettansvar: 150 mill. omsetning og 150 ansatte.

Daglig leder/Turistsjef
Destinasjon Geilo

Ansatt for å gjennomføre en strategisk snuoperasjon av selskapets struktur og oppgaver, og øke selskapets inntjening for å ha muskler til å markedsføre og selge destinasjonen i Norge og utvalgte utenlandsmarkeder. Reduserte driftskostnadene i selskapet fra 47% til 19%, og bidro til 30% økning i antall overnattinger på destinasjonen. Personal- og budsjettansvar: 90 medlemsbedrifter og 8 mill. budsjett.

Adm. Direktør
Pers Hotell

Daglig leder og operativ styreleder med overordnet ansvar for drift, strategi, produktutvikling, økonomi, samt salg og markedsføring. Snuoperasjonen realiserte all time high omsetning og bunnlinje i selskapets historie, og 16 MNOK ble reinvestert over drift i oppgradering av systemer og bygningsmasse. Personal- og budsjettansvar: 97 mill. omsetning og 210 ansatte.

Konsulent
PA Consulting Group

Avanserte fra analytiker til senior konsulent med ekspertise innen strategisk analyse, organisasjonsdesign, endringsledelse, prosjektledelse og HR (utvikling og implementering av lederutviklingskurs og vurderings- og belønningssystemer). Bransjeerfaring fra bank, telecom, bilutleie, farmasøytindustrien og detaljhandel. Budsjettansvar salg.