Ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling

Norges Skiskytterforbund

Anne har ledet Norges Skiskytterforbund gjennom en utfordrende omstilling. Hun har i perioden som generalsekretær gjennomført nødvendige økonomiske grep for å sikre en bærekraftig drift og bidratt til en positiv utvikling innen salgs- og markedsarbeidet. Forbundet har i perioden realisert en vesentlig økning i sponsorinntektene, og knyttet til seg flere langsiktige samarbeidspartnere. Anne har arbeidet målrettet og systematisk, for å oppnå forbundets målsettinger på alle områder. Hennes profesjonalitet, stå på vilje og innsats har vært et vesentlig bidrag for å oppnå våre mål.

Arne Horten
President, Norges Skiskytterforbund

Ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling

Norges Varemesse

Anne var Kommersiell Direktør, og overordnet ansvarlig for å videreutvikle og skape nye fag- og publikumsarrangemeter. I dette arbeidet er forretningsutvikling en kritisk suksessfaktorer, og dette er et område Anne er meget dyktig på. Som leder er hun trygg, og hun er veldig godt likt av både kollegaer og samarbeidspartnere. Med solid analytisk teft, pågangsmot og genuin evne til å få med seg folk – løser Anne det meste! Jeg gir Anne Varden mine beste anbefalinger!

Gunn Helen Hagen
Administrerende direktør/CEO, Norges Varemesse

Ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling

Norefjell Ski & Spa

Danske bank overtok eierskapet som et ledd i en større restrukturering, og begrunnet i vårt kjennskap og erfaring med Varden, anså vi det som svært viktig at hun fortsatte som adm. direktør for selskapene frem til de ble solgt i juli 2016.

Selskapene hadde en særdeles vanskelig økonomisk situasjon. Dette medførte vesentlige økonomiske utfordringer både i forhold til finansiering og bank forbindelse, ansatte, drift og media. Hennes lojalitet, arbeidskapasitet og evne til å skape engasjement, miljø og arbeidsinnsats blant de ansatte er egenskaper som fremheves.

Vi er meget godt fornøyde med arbeidet hun har utført, og gir Varden våre varmeste anbefalinger.

Iver Høyem
Direktør Sentral Kredittavdeling Danske Bank

Ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling

Norefjell Ski & Spa

Anne klarte på kort tid å legge en klar strategi for eiendomsutvikling, drift, merkevarebygging og salg. Hun identifisert flaskehalser med bygget og fikk bygget og finansiert en stor kongresshall. Hun spisset produktene, la om prisstrategien, la en mer aggressiv markedsføring, og utvidet og spisset salgsstyrken. Hun fikk sameiene med seg og klarte å snu opinionen på fjellet. Hun har klare meninger samtidig som hun er lydhør for andres. Hun er meget godt likt blant de ansatte, leverandører og kunder og har en unik evne til å få alle med seg. Hun har en dyp ansvarsfølelse for at alt skal være 100% korrekt og gjennomført iht. tidsplan. Anne har også et stort og forretningsmessig nettverk.

Christian Wessel
Styremedlem Norefjell Ski & Spa, Adm. Direktør Marchfirst AS

Management

Norefjell Ski & Spa

I worked with Anne during a few interesting years Norefjell Ski & Spa. Anne managed the seasonally large personnel with equal skill and finesse as she managed budgeting, reporting and development of the resort with both marketing-wise and technically. Annes high integrity and large amounts of energy contribute a lot to the results achieved.

Magnus Nordholm
Chairman, Deputy CEO/Head of Partners & ECM, Board member of Heimstaden

Management, business transformation, sales & marketing

Destination Geilo

Anne Varden brought lots of positive enthusiasm, energy and good competence into the position as a leader for Destination Geilo. She is hard working and is a good leader, very well qualified for most jobs where marketing, sales and working with relations are important. I can give her the best recommendations!

Birgit Haugen
Styreleder Destination Geilo, XPO Manager TravelXPO at Compass Fairs Norge

Ledelse, forretningsutvikling og organisasjonsutvikling

Pers Hotell

Pers har vært igjennom betydelige strategiske og driftsmessige endringer. Anne har vært helt sentral både i å skape kortsikte resultater, men kontinuerlige omsetningsrekorder, og i å skape fundamenter for langsiktig suksess igjennom utvikling av en tydelig markedsstrategi med tilhørende markedsplaner. Hennes viktigste egenskaper i forhold til resultatene har vært et tydelig lederskap, evnen til å balansere kortsiktig fokus med langsiktig strategisk tenkning, og kanskje ikke minst evnen til å utvikle entusiasme og energi blant de ansatte.

Erik Fagerlid
Styremedlem Pers Hotell, Partner PA Consutling Group

Ledelse, forretningsutvikling og organisasjonsutvikling

Pers Hotell

Anne har et stort og aktivt engasjement. Hun gjør gode og strukturerte forberedelser til styremøtene, og tilrettelegger for gode prosesser. Anne var også markedsansvarlig og har gjennomfører store og detaljerte markedsprosesser som styret har fått gleden av å delta i. I denne perioden har det også vært stort fokus på markedsarbeidet, og det er satt flere omsetningsrekorder.

Jan Tore Grønnlund
Styremedlem Pers Hotell, Brainstorm DA

Forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og prosjektledelse

PA Consulting Group

Anne ble ansatt som Consultant Analyst og ble, på bakgrunn av stor arbeidsinnsats og gode prestasjoner, rask forfremmet til Consultant og til Principal Consultant. Hun har i sin tid i PA vært engasjert i en rekke prosjekter, særlig innenfor strategisk analyse, restrukturering, organisasjonsutvikling og HR. Hun har jobbet med kunder innenfor flere sektorer, som telecom, finans, farmasøytisk industri og detaljhandel. I PA blir alle konsulenter evaluert og scoret etter hvert prosjekt de har deltatt på, og Anne har fått meget god tilbakemelding fra samtlige prosjekter. Hun arbeider svært godt i team og har bidratt positivt til vår bedriftskultur.

Thomas Kirsebom
Leder i PA, Member og Management Group PA

Ledelse og organisasjonsutvikling

Samarbeidspartner

Jeg har hatt gleden av å følge Anne Varden i flere år og er imponert over de resultatene som hun har oppnådd. Anne er dyktig, har ståpå vilje, er strategisk og er en god og motiverende leder for sine medarbeidere. Anne setter kunden i fokus og har vist gode resultater innen endringsledelse

Per-Arne Tuftin
Direktør Innovasjon Norge

Ledelse og organisasjonsutvikling

Samarbeidspartner

Jeg har samarbeidet med Anne i flere sammenhenger, både da hun var turistsjef på Geilo og da hun var direktør på Norefjell. Anne er en solid og seriøs kvinne, samtidig som hun er sprudlende, sjarmerende og sympatisk. Hun får ting gjort og får alle rundt seg til å føle se vel og le sammen med henne!

Nils Apeland 
Toastmaster i Talerlisten,
Rådgiver i Bedre Kommunikasjon/Storm Communications

Management and organisational change

Samarbeidspartner

As a management consultant I am impressed to see that she exemplifies how to achieve top results while creating outstanding company culture. She brings energy and enthusiasm to her workplace. Her intuition, fierce determination and vision makes her a strong leader that people trust and want to follow. Her track record and results speak for themselves. Through my one-to-one conversations with her employees, I was deeply touched to find how much they truly appreciate and respect her.

Monica Brante
Karriere coach og utvikler, Brante Group